สถานที่ตั้ง 
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ตั้งอยู่ในซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร : 0-2437-7799, 0-2439-0902 
โทรสาร : 0-2437-1853

Facebook Fanpages

 อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

การเยี่ยมชม
ภายในอุทยานฯ เปิด 07.00-17.00 น. ทุกวัน
อาคารพิพิธภัณฑ์ เปิด 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

***สำหรับการเข้าชมนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย แต่สำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่มีความประสงค์เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ กรุณาแจ้งล่วงหน้า ที่เบอร์ 0-2437-7799 จะมีวิทยากรบรรยายและนำชมสถานที่

การเดินทาง
รถประจำทางที่ผ่าน / Bus No : สาย 6, 42, 43 
ทางเรือ (เฉพาะเรือท่องเที่ยว) : ขึ้นที่ท่าเรือศาลาทรงจีน (ศาลเจ้าพ่อกวนอู)

By Chao Phraya Tourist Boat - By Chao Phraya Tourist Boat at Gong Wu Shrine Pier

 

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ตั้งอยู่ในซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร : 0-2437-7799, 0-2439-0902 
โทรสาร : 0-2437-1853
การเยี่ยมชม
ภายในอุทยานฯ เปิด 06.00-18.00 น. ทุกวัน
อาคารพิพิธภัณฑ์ เปิด 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
มุมหนังสือ เปิดเวลา  08.30-16.30  น.  ( หยุดวันพฤหัสบดี-วันศุกร์ )
***สำหรับการเข้าชมนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย แต่สำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่มีความประสงค์เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ จะมีวิทยากรบรรยายและนำชมสถานที่
การเดินทาง
รถประจำทางที่ผ่าน / Bus No : สาย 6, 42, 43 
ทางเรือ (เฉพาะเรือท่องเที่ยว) : ขึ้นที่ท่าเรือศาลาทรงจีน (ศาลเจ้าพ่อกวนอู)
By Chao Phraya Tourist Boat - at The Princess Mother Memorial Park Pier