ยินดีต้อนรับ

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
สร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ที่จะให้อนุรักษ์อาคารเก่าซึ่งมีลักษณะและที่ตั้งใกล้เคียง “บ้าน”
ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยประทับ จึงมีพระราชประสงค์ที่จะให้อนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน ซึ่งนายแดง นานา และนายเล็ก นานา ผู้ถือกรรมสิทธ์ที่ดิน ได้พร้อมใจน้อมเกล้าฯถวาย ที่ดินจำนวน 4 ไร่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นเจ้าของที่ดิน โปรดให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ร่วมดำเนินการในรูปคณะกรรมการจัดสร้าง อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ตามแนวพระราชดำริ

เวลาทำการ

สำนักงาน : 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ภายในอุทยานฯ : 06.00-18.00 น. (ทุกวัน)
อาคารพิพิธภัณฑ์ : 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
มุมหนังสือ: 08.30-16.30 น. (ทุกวันเสาร์-วันพุธ)

ข่าวสารอุทยาน

ประกาศรายชื่อมัคคุเทศก์น้อย

*หมายเหตุ มัคคุเทศก์น้อยที่ผ่านการคัดเลือก ต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 ผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น!!! ที่เบอร์ 0-2439-0902, 0-2437-7799 และ 086-319-0843 เวลา 08.30 - 16.00 น. ติด...

Read More...

"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า"

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพ...

Read More...

กิจกรรมเวลาเป็นของมีค่า (หลักสูตรการจัดดอกไม้สด)

ความสุขที่เรียบง่าย...ความสุขที่สร้างได้จากงานศิลปะ “การจัดดอกไม้สด” ในกิจกรรม “เวลาเป็นของมีค่า” ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้พร้อมกับสร้างแรงบันดา...

Read More...

ข่าวทั้งหมด ++

กิจกรรมประจำเดือน

ไม่มีกิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด