พระรูปหล่อสมเด็จย่า

จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 113 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2556

เนื้อทองแดงผสมโลหะ  ราคาจัดจำหน่าย 8,000 บาท

 

           

ภาพพระราชทาน  เพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้มาเยือนอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ราคาจัดจำหน่าย  ขนาด  6x 8  นิ้ว

ราคา 150 บาท  ขนาด  8 x 10 นิ้ว  ราคา  350  บาท

ภาพ “ความงดงามจากภายใน” ภาพถ่ายรางวัลชนะเลิศ จากโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เยือนถิ่นนิวาสสถานเดิม...สมเด็จย่า” ปี 2553

ราคาจัดจำหน่าย ขนาด 4 x 6 นิ้ว ราคา 99  บาท ขนาด 8 x 10  นิ้ว ราคา 700  บาท ขนาด 16 x 24 นิ้ว ราคา 1,400  บาท             

พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลปัจจุบัน ราคาจัดจำหน่าย 59 บาท

 

     

 เหรียญสามกษัตริย์ (ราคาเหรียญละ 190 บาท)  และ เหรียญทองแดง (ราคาเหรียญละ 50 บาท)

เป็นเหรียญที่ระลึก ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อนำเงินรายได้จัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อปี พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานแผ่นทอง เงิน นาค ในการจัดสร้าง ด้านหน้าเป็นภาพในหลวงและสมเด็จย่า ด้านหลังเป็นภาพภูมิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

 

                     

เข็มกลัดติดเสื้อ

เข็มกลัดติดเสื้อรูปดอกบัว สัญลักษณ์ของอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ราคาจัดจำหน่ายตามขนาด  เข็มกลัดเล็กราคา 180 บาท เข็มกลัดใหญ่ ราคา 380 บาท

 

         

เสื้อโปโลสีขาวอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ (คอปก)

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้มาเยือนอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ด้านหน้าปักภาพบ้านจำลองที่สมเด็จย่าเคยประทับเมื่อครั้งทรงพระเยาว์

ราคาตัวละ 299 บาท

เสื้อบ้านเดิมสมเด็จย่า (เสื้อยืดคอวี)

จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 113 ปี  วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี  วันที่ 21 ตุลาคม 2556  ราคาตัวละ 199 บาท

 เสื้อยืด อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯสีฟ้า

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้มาเยือน อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้านหน้ารูปแบบลักษณะดอกบัว สัญลักษณ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านหลัง เป็นภาพบ้านจำลอง ที่สมเด็จย่าเคยประทับเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ราคาจัดจำหน่ายตัวละ 199 บาท

 

     

โปสการ์ด

ภาพสถานที่สำคัญ ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ราคาแผ่นละ 10 บาท

 

                                 

                                      ต้นบัวสวรรค์                      ต้นขนุนพันธุ์ไพศาลทักษิณ                      ต้นพะยูง

                                ราคาต้นละ 100 บาท                      ราคาต้นละ 100 บาท                  ราคาต้นละ 50 บาท

 

 

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-4377799,02-4390902