ภาพพระราชทาน

เพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้มาเยือนอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ราคาจัดจำหน่าย  ขนาด  6 x 8  นิ้ว ราคา 150 บาท 

ภาพ “ความงดงามจากภายใน”

ภาพถ่ายรางวัลชนะเลิศ จากโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เยือนถิ่นนิวาสสถานเดิม...สมเด็จย่า” ปี 2553 ราคาจัดจำหน่าย  ขนาด 16 x 24 นิ้ว ราคา 1,400  บาท               

                     

เข็มกลัดติดเสื้อ

เข็มกลัดติดเสื้อรูปดอกบัว สัญลักษณ์ของอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ราคาจัดจำหน่ายตามขนาด  เข็มกลัดเล็กราคา 180 บาท เข็มกลัดใหญ่ ราคา 380 บาท

         

 เสื้อยืดอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้มาเยือน อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้านหน้ารูปแบบลักษณะดอกบัว สัญลักษณ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านหลัง เป็นภาพบ้านจำลอง ที่สมเด็จย่าเคยประทับเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ราคาจัดจำหน่ายตัวละ 199 บาท

     

โปสการ์ด

ภาพสถานที่สำคัญ ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ราคาแผ่นละ 10 บาท                         

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-4377799,02-4390902