ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ!

"การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ณ บ้านเดิมสมเด็จย่า" ประจำปี 2561
 
*ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ สามารถโทรศัพท์รายงานตัวได้ที่เบอร์ 0- 2439 - 0902 
Facebook อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และ line: pmm2443 
(ภายในวันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.)

"การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ณ บ้านเดิมสมเด็จย่า" ประจำปี 2561

*ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ สามารถโทรศัพท์รายงานตัวได้ที่เบอร์ 0- 2439 - 0902
Facebook อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และ line: pmm2443
(ภายในวันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.)