ภาพบรรยากาศ

คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ "ดนตรีในอุทยาน" ความสุขทางดนตรีที่ไม่มีวันลืม ส่งท้ายช่วงปลายปี 2561 กับบทเพลงดังยอดนิยมจากศิลปินชั้นนำแนวหน้าของเมืองไทย!

คุณศรีไศล สุชาตวุฒิ

คุณเศรษฐา ศิระฉายา 

คุณวินัย พันธุรักษ์

คุณรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส 

RBSO Light  Orchestra

บรรยากาศผู้ชมภายในงาน

บรรยากาศผู้ชมภายในงาน