ประกาศรายชื่อมัคคุเทศก์น้อย รุ่นที่ 15

"ประกาศผลรายชื่อมัคคุเทศก์น้อย ปฏิบัติในงาน “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม” เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "