ภาพกิจกรรม "ปันความรู้สู่น้อง" ครั้งที่ 19

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่ท่านร่วมตามรอยสมเด็จย่า
บริจาคสิ่งของ และทุนทรัพย์ให้แก่น้องๆ กับกิจกรรม “ปันความรู้สู่น้อง” ครั้งที่ 19 นี้
ความสุขและรอยยิ้มของน้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง จ. ราชบุรี
เกิดขึ้นได้จากการแบ่งปันน้ำใจของผู้ใหญ่ใจดีทุกคน