ปันธรรมและปันสุข กับกิจกรรม "ปันธรรม ปันสุข"

เติมเต็มความสุขให้เกิดขึ้นในหัวใจของคุณ วันพุธที่ 21 ก.พ. 61 นี้ มาร่วมทำความดีเพื่อสร้างความสุขตามรอยสมเด็จย่าได้ ที่บ้านเดิมสมเด็จย่า