ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ณ บ้านเดิมสมเด็จย่า

ภายใต้บรรยากาศอันร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ใจกลางเมือง กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ณ บ้านเดิมสมเด็จย่า

ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยน้องๆผู้เข้าประกวดต่างโชว์น้ำเสียงและลีลาการแสดงกันอย่างสุดความ

สามารถเพื่อเรียกคะแนนจากคณะกรรมการ


น้องๆคนไหนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ! ทุกท่านสามารถติดตามประกาศผลรอบชิงชนะเลิศได้ ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 นี้

ทาง Facebook อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Line pmm2443 และ เว็บไซต์  www.theprincessmothermemorialpark.org