ภาพกิจกรรมการแข่งขันเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ครั้งที่ 9

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ก.ย. 2560 อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ จัดการแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ครั้งที่ 9 ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ สนามเปตองกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์  ลิ้มเฉลิมฉัตร ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 และรองประธานชมรมเปตอง ตชด. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

 

นางสาวอุไรวรรณ  สมสมัย ผู้จัดการอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน

 พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์  ลิ้มเฉลิมฉัตร ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 และรองประธานชมรมเปตอง ตชด. ประธานในพิธี กล่าวเปิดการแข่งขัน

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ครั้งที่ 9 อย่างเป็นทางการ

บรรยากาศการแข่งขัน

บรรยากาศการแข่งขัน

บรรยากาศการแข่งขัน

บรรยากาศการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศประเภททีมชาย

รางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิง

รางวัลชนะเลิศประเภททีมอาวุโส

รางวัลชนะเลิศประเภททีมเยาวชน