รวมภาพกิจกรรม "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า" ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒๒ ปี ที่จากไกล ทรงสถิตอยู่ในใจไทยนิรันดร์ ๑๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

พิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี

พิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี

พิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี

ดนตรีในอุทยาน ศิลปินรับเชิญ คุณวินัย พันธุรักษ์

ดนตรีในอุทยานบรรเลงโดย วง RBSO Light Orchestra 

ดนตรีในอุทยานบรรเลงโดย วง RBSO Light Orchestra 

ดนตรีในอุทยานบรรเลงโดย วง RBSO Light Orchestra 

ดนตรีในอุทยานบรรเลงโดย วง RBSO Light Orchestra 

ดนตรีในอุทยานบรรเลงโดย วง RBSO Light Orchestra

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า "อ้อมกอดด้วยรัก...สู่กษัตริย์ผู้ทรงธรรม"

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า "อ้อมกอดด้วยรัก...สู่กษัตริย์ผู้ทรงธรรม"

มอบเกียรติบัตรแก่มัคคุเทศก์น้อยอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ

ภาพบรรยากาศภายในงาน

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 ภาพบรรยากาศภายในงาน

 ภาพบรรยากาศภายในงาน

 ภาพบรรยากาศภายในงาน