รวมภาพกิจกรรม "เวลาเป็นของมีค่า" หลักสูตรการทำอาหาร ปี 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. - วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ
จัดกิจกรรม "เวลาเป็นของมีค่า" ตามรอยสมเด็จย่า หลักสูตรการทำอาหาร
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นจำนวนมาก