ภาพบรรยากาศ "ปันธรรม ปันสุข"

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จัดกิจกรรม "ปันธรรม ปันสุข" ๒๕๖๐

โดย พระอาจารย์ มานะ พิตะญาโน  รองเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ  จังหวัดลพบุรี

 

นายประยูร  ครองยศ  ผู้อำนวยการเขตคลองสาน

ประธานในพิธีกราบสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

นางสาวอุไรวรรณ  สมสมัย ผู้จัดการ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ

ร่วมถ่ายภาพกับ คณะผู้บริหารเขตคลองสาน

 

พระอาจารย์ มานะ พิตะญาโน  รองเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ธรรมรักษ์นิเวศน์ พร้อมให้โอวาท

 

รับฟังโอวาท

 

ดร.ประยูร ครองยศ  ผู้อำนวยการเขตคลองสาน

ถวายเครื่องไทยธรรม

 

นางสาวอุไรวรรณ  สมสมัย ผู้จัดการ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ 

ถวาย กล่องปัจจัยกองทุนอาทรประชานาถ ในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์

 

นางสาวปัทม์  ชัยศิลป์  รองผู้จัดการ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ

ถวายผ้าไตร

 

คุณธิดา อานทิพย์สุวรรณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบำรุงวิชา

ถวายปัจจัย

 

นายวิโรจน์  กิจไชยา ประธานชุมชนสวนสมเด็จย่า

ถวายปัจจัย

 

พันตำรวจโท ศุทรา หล่าสกุล สารวัตรสืบ 8 ตัวแทนจากบริษัท สตาร์ เพาเวอร์การ์ด จำกัด 

ถวายปัจจัย

 

นายชานนท์ บุรี และคณะอาจารย์ นักศึกษา แผนกวิชาสมุนไพร วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 

ถวายพิมเสนน้ำ

 

นางสาวอุไรวรรณ สมสมัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตคลองสาน ถวายของบริจาค

แด่ พระอาจารย์ มานะ พิตะญาโน

 

บรรยากาศภายในงาน

 

ลงทะเบียน

 

ชมนิทรรศการ ๒๐ ปี อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วิทยากร โดย นางสาวสมบัติ  แย้มอุทัย  หัวหน้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิพิธภัณฑ์

 

กิจกรรมทำพิมเสนน้ำ

จากคณะอาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

 

กิจกรรมเทียนเจล  โดย อาจารย์อารยะ  ไทยเที่ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตโชติเวช

 

บริการตรวจสุขภาพ โดย ชมรมจิตอาสารักษ์สยาม

 

บริการตัดผม  โดย ชมรมจิตอาสารักษ์สยาม

 

ร่วมขนของบริจาค