ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "วันเด็ก ณ อุทยานสมเด็จย่า"

 

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จัดกิจกรรม "วันเด็ก ณ อุทยานสมเด็จย่า" ครั้งที่ 19

วันเสาร์ที่  14  มกราคม  2560

 

ดร. ประยูร  ครองยศ  ผู้อำนวยการเขตคลองสาน

ประธานในพิธี  กราบสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

นางสาวอุไรวรรณ  สมสมัย   ผู้จัดการ   อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ   

นางสาวปัทม์  ชัยศิลป์  รองผู้จัดการ  อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ

ร่วมถ่ายภาพกับ

ดร. ประยูร  ครองยศ  ผู้อำนวยการเขตคลองสาน  

และนายเมธี  เด่นแสงอรุณ  ผู้จัดการกลุ่มงานอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน บริษัทไอคอนสยาม

 

พิธีเปิด

 

บรรเลงบทเพลงเปิดกิจกรรม โดยวง S.A.R. Brass Emsemble

จากโรงเรียนแสงอรุณ

 

ประธานเปิดซุ้มเกม

 

ซุ้มทำที่คั่นหนังสือ

 

ซุ้มเด็กอ่อน

 

น้องๆ ร่วมเล่นเกมรับบัตรสอยดาว

 

ซุ้มสอยดาวของน้องๆ

 

ของขวัญกลับบ้านของน้องๆ อีกมากมาย

 

บรรยากาศภายในงาน