ภาพบรรยากาศ "งานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม"

 

ในโอกาสครบรอบ ๑๑๖ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดงาน "น้อมรำลึกถึง สมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม" 

โดยมี นายนนท์ บูรณะสมภพ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๗๒ รูป

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

และเยี่ยมชมนิทรรศการ "๗๐ ปี ครองราชย์ พระอัจฉริยะภาพพ่อหลวง"  และนิทรรศการ "ความรักของพระมารดา ต่อองค์ราชายอดกตัญญู"

 

พิธีสงฆ์

 

นางสาวอุไรวรรณ  สมสมัย

ผู้จัดการ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมพิธีสงฆ์

 

คณะเจ้าหน้าที่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๗๒ รูป

 

นายนนท์  บูรณสมภพ  

คณะกรรมการอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

ประธานในพิธีสงฆ์  สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 

นางสาวอุไรวรรณ  สมสมัย    นางสาวปัทม์ ชัยศิลป์

ผู้จัดการ  รองผู้จัดการ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ  ร่วมถ่ายภาพกับแขกในพิธี 

 

นายนนท์  บูรณสมภพ เยี่ยมชมนิทรรศการ "๗๐ ปี ครองราชย์ พระอัจฉริยะภาพพ่อหลวง"

และนิทรรศการ "ความรักของพระมารดา  ต่อองค์ราชายอดกตัญญู"

โดยมี นางสาวสมบัติ แย้มอุทัย หัวหน้าฝ่ายพิพิธภัณฑ์ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ  ผู้บรรยาย