ภาพบรรยากาศ กิจกรรม มัคคุเทศก์น้อย รุ่นที่ 13

 

กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย  รุ่นที่ 13 ปี 2559

ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

นางสาวอุไรวรรณ  สมสมัย

ผู้จัดการ  อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  กล่าวเปิดกิจกรรม

 

คุณวดี  ภิญโญทรัพย์

ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม  บริษัทไอคอนสยาม จำกัด  ผู้สนับสนุนกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย

 

นางสาวอุไรวรรณ  สมสมัย  ผู้จัดการอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ  มอบของที่ระลึก

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

 

สันทนาการ  ร้อง เต้น เล่นเกมส์

 

อาหารว่างของน้องๆ 

 

พักเบรกของน้องๆ 

 

พี่ๆ วิทยากร ให้ความรู้น้องๆ ในส่วนต่างๆ และบริเวณโดยรอบชุมชนสวนสมเด็จย่า

 

กิจกรรมส่งเสริมน้องๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำ "ที่คั่นหนังสือ" เดินตามรอยสมเด็จย่า

 

คุณอนุชา  เกื้อจรูญ    

ปราชญ์ชุมชนผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  ชุมชนตรอกข้าวเม่า

 

คุณปัญญภัทร  เลิศสำราญเริงรมย์    

นักวิชาการอิสระ และเครือข่ายวัฒนธรรม

 

 คุณสุดารา สุจฉายา บรรณาธิการ หนังสือธนบุรี (นักวิชาการมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์)

และคุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต นักวิชาการศูนย์ข้อมูล ประวัติศาสตร์ชุมชน ธนบุรี

 

คุณวันทกานต์  เกียรติอร่ามกุล  

ที่ปรึกษากิจกรรมพิเศษ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯได้ให้คำแนะแนวแก่น้องๆ

 

แขกรับเชิญ อดีตมัคคุเทศก์น้อย  รุ่นที่่ 7 ธนัชชา พันธ์โกศล หรือ น้องอุ้ม

มาเล่าประสบการณ์ การเป็นมัคคุเทศก์น้อย และเทคนิคการเป็นพิธีกร 

 

น้องๆ ต่างก็ได้แสดงความสามารถ เป็นมัคคุเทศก์น้อย ทำหน้าที่บรรยาย

โดยมี นางสาวอุไรวรรณ  สมสมัย  นางสาวปัทม์   ชัยศิลป์

ผู้จัดการ   รองผู้จัดการ  อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นผู้ฟังการบรรยาย

 

นางสาวอุไรวรรณ   สมสมัย

 ผู้จัดการ  อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ มอบประกาศนียบัตร

 

สำหรับความสำเร็จของน้องๆ กับการอบรมทั้ง 10 ครั้ง ได้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี

ผู้จัดการ  รองผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ มัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่ 13  ปี 2559