ภาพบรรยากาศ กิจกรรม การแข่งขัน "เปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ครั้งที่ ๘"

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ สนามเปตองหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายเเดนภาค ๑

จัดการแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ครั้งที่ ๘

เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชิงเงินรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

 

นางสาวอุไรวรรณ  สมสมัย  นางสาวปัทม์ ชัยศิลป์  ผู้จัดการ รองผู้จัดการ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ

ร่วมถ่ายภาพกับกองบังคับการตำรวจตระเวชายเเดนภาค ๑

 

พิธีเปิดการแข่งขัน ประธานสักการะพระราชานุสาวรีย์

ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โดยมี พล.ต.ต. พงษ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร เป็นประธานในพิธี

 

นางสาวอุไรวรรณ สมสมัย  นางสาวปัทม์ ชัยศิลป์ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ

ร่วมกับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ สักการะพระราชานุสาวรีย์

 

นางสาวอุไรวรรณ สมสมัย

ผู้จัดการ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การแข่งขัน

 

พิธีเปิดการแข่งขัน

 

ผู้เข้าแข่งขัน เข้าร่วมพิธีเปิด

 

พล.ต.ต. พงษ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร กล่าวเปิดการแข่งขัน

 

 

นางสาวอุไรวรรณ  สมสมัย ผู้จัดการ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ มอบป้ายสกอร์บอร์ดให้แก่ ตชด.

 

ประธานทำการโยนลูกเปตองเปิดการแข่งขัน

 

บรรยากาศในพิธี พร้อมถ้วยพระราชทาน

 

รับสมัครการแข่งขัน 

ประเภททีมชาย ทีมหญิง ทีมเยาวชน ทีมอาวุโส

 

จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน

 

บรรยากาศการแข่งขันมุมต่างๆ 

 

ประเภททีมชาย

 

ประเภททีมเยาวชน

 

 ประเภททีมหญิง

 

ประเภททีมอาวุโส

 

สกอร์คะแนนการแข่งขัน

 

นางสาวอุไรวรรณ สมสมัย 

ผู้จัดการ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ มอบถ้วยพร้อมเงินรางวัล แก่ประเภททีมหญิง

 

นางสาวอุไรวรรณ สมสมัย

ผู้จัดการ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ มอบถ้วยพร้อมเงินรางวัล แก่ประเภททีมอาวุโส

 

นางสาวอุไรวรรณ สมสมัย 

ผู้จัดการ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ มอบถ้วยพร้อมเงินรางวัล แก่ประเภททีมเยาวชน

 

นางสาวอุไรวรรณ สมสมัย 

ผู้จัดการ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ มอบถ้วยพร้อมเงินรางวัล แก่ประเภททีมชาย

 

บรรยากาศในงาน