ภาพบรรยากาศ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า ๑๘ ก.ค. ๕๙

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ ได้จัดกิจกรรม "วันคล้ายวันสวรรคต...สมเด็จย่า ๑๘ ก.ค."
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย


 

ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน

 

พิธีทำบุญถวายพระตาหารเพล แด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โดยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี

 

พิธีสงฆ์

 

พิธีสงฆ์

 

พิธีสงฆ์

 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลครองราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ชื่อชุด "๗๐ ปีครองราชย์ พระอัจฉริยภาพพ่อหลวง"

 

นิทรรศาร "น้ำพระทัยสมเด็จย่า โอบฟ้าสู่ดิน" 

 

กิจกรรม ตามรอยสมเด็จย่า กับเวลาเป็นของมีค่า "กิจกรรมที่คั่นหนังสือจากดอกไม้ทับแห้ง โดยเด็กๆในชุมชน"