รวมภาพบรรยากาศอบรม "เวลาเป็นของมีค่า" หลักสูตรจัดดอกไม้สด 2559