ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรม "ห้องเรียนธรรมชาติ โรงเรียนศรีสังวาลย์