ภาพบรรยากาศ "ห้องเรียนธรรมชาติ"

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติ โดยปีนี้มีชื่อตอน "เล่นตามรอยพ่อ"