ภาพบรรยากาศ "เพื่อนกัน...วันเด็ก"

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ทีผ่านมา อุทยานเฉลิมพระเกียรติได้จัดกิจกรรม "เพื่อนกัน...วันเด็ก" สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเยาวชนตลอดทั้งงาน