ภาพบรรยากาศ "ปันความรู้สู่น้อง" ครั้งที่ 16

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "ปันความรู้สู่น้อง" ครั้งที่ 16 ร.ร. บ้านหนองใหญ่ จ. กาญจนบุรี  

 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา