สรุปภาพบรรยากาศกิจกรรมเวลาเป็นของมีค่า

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "เวลาเป็นของมีค่า"

หลักสูตรกุยช่าย แบบนึ่ง แบบทอด และเผือกทรงเครื่อง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค. 2558 

 

หลักสูตรน้ำเต้าหู้และปาท่องโก๋ เมื่อวันอาทิตย์ที่่ 27 พฤษภาคม 2558

 

หลักสูตรข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558

 

หลักสูตรขนมต้มและขนมสอดไส้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558

 

หลักสูตรถั่วแปบเบญจรงค์ใส่ถั่วกวน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558