วันมหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับเขตคลองสาน จัดงาน "วันมหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย" ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา