ประกาศรายชื่อมัคคุเทศก์น้อย

*หมายเหตุ มัคคุเทศก์น้อยที่ผ่านการคัดเลือก ต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 ผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น!!! ที่เบอร์ 0-2439-0902, 0-2437-7799 และ 086-319-0843 เวลา 08.30 - 16.00 น. ติดต่อ คุณยุวัลดา (หากไม่ติดต่อยืนยันสิทธิ์ตามวันเวลาดังกล่าว จะขอตัดสิทธิ์ทันที)