"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า"

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยได้รับเกียรติจาก ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และภายในงาน ได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีน้องๆมัคคุเทศก์น้อย ณ บ้านเดิมสมเด็จย่า ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจ “น้ำพระทัยสมเด็จย่า” ให้แก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมงานได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งชมการสาธิตและจำหน่ายสินค้าจากน้องๆนักเรียนโรงเรียนในเขตคลองสาน โรงเรียนวัดพิชัยญาติ โรงเรียนวัดเศวตฉัตร และโรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี