กิจกรรมเวลาเป็นของมีค่า (หลักสูตรการจัดดอกไม้สด)

ความสุขที่เรียบง่าย...ความสุขที่สร้างได้จากงานศิลปะ “การจัดดอกไม้สด” ในกิจกรรม “เวลาเป็นของมีค่า” ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจจากคำสอนของสมเด็จย่า ในเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด