ห้องเรียนธรรมชาติ 2562

รอยยิ้มสดใสจากหัวใจดวงน้อยที่มาค่าย "ห้องเรียนธรรมชาติ" ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 น้องๆได้ตามรอยสมเด็จย่า พร้อมได้เรียนรู้พระราชจริยวัตรอันงดงาม สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการลงมือประดิษฐ์ผลงานด้วยตัวเอง ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นใต้ร่มไม้ใหญ่ในพื้นที่ "สวนสาธารณะพระราชทาน"แห่งนี้ 

#บ้านเดิมสมเด็จย่า