วันเด็ก ณ อุทยานสมเด็จย่า

ภาพแห่งความสุข ความสนุกสนาน และความประทับใจ ที่น้องๆได้รับจากกิจกรรม “วันเด็ก ณ อุทยานสมเด็จย่า” ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ส่งมอบความสุขผ่านของขวัญและของรางวัลมากมายให้กับน้องๆในครั้งนี้