บรรยากาศการทำกิจกรรม "เวลาเป็นของมีค่า" 2561

"อบรมทำอาหาร" และ "จัดดอกไม้สด" ความสุขที่ใช่! ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวลาเป็นของมีค่า เมื่อได้ลงมือทำในสิ่งที่ชอบ