เปิดแล้ว! หลักสูตรการจัดดอกไม้สด

'เวลาว่าง" คือ เวลาแห่งการเรียนรู้
เรียนรู้ตามรอยสมเด็จย่า ใช้เวลาว่างของคุณให้เกิดประโยชน์ กับกิจกรรม “เวลาเป็นของมีค่า”
เรียนรู้การจัดดอกไม้สดในรูปแบบต่างๆ ที่คุ้มค่ากับเวลาของคุณ!