ปันธรรม ปันสุข

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการ “ปันธรรม” จาก พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และ พระวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน ด้วยธรรมะอารมณ์ดี สร้างรอยยิ้มและความสนุกสนาน พร้อมทั้งร่วม “ปันสุข” ด้วยการแบ่งปันน้ำใจบริจาคสิ่งของให้กับวัดพระบาทน้ำพุ นำมาซึ่งความสุขทางใจทั้งผู้ให้และผู้รับ