ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "ห้องเรียนธรรมชาติ"

 

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จัดกิจกรรม "ห้องเรียนธรรมชาติ"  ปี 2560   ตอน "บ้านของย่า..งานของพ่อ"

นางสาวอุไรวรรณ  สมสมัย

ผู้จัดการ อุทยานเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระศรี ฯ กล่าวเปิดโครงการ

 

สันทนาการ

 

 

ฐาน "บ้านของย่า"

 

ฐาน "ตามรอยกษัตริย์"

 

ฐาน "'งานของพ่อ"

 

ฐาน "ต้น(แบบ)...รัก"

 

ลงทะเบียน

 

อาหารกลางวันแสนอร่อย กับไอศกรีมเย็นๆ

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม